Пар антички езера: Охридско и Преспанско – пишува НАСА

Пар антички езера: Охридско и Преспанско – пишува НАСА

Охридското и Преспанското Езеро се две од најстарите езера во Европа и се наоѓаат во планинска област долж границите на Македонија, Албанија и Грција. Езерата опстојуваат во оваа природа најмалку 1 милион години, а можеби и подолго. Сензорот наречен The Operational Imager-2 (OLI-2) е еден од двата сензори прикачени на сателитот Landsat 9 кој се користи за набљудување и следење…

Love the nature green

Love the nature green

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It…

Plants Saving Life Providing Fresh

Plants Saving Life Providing Fresh

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It…

Planning Trees from our hands

Planning Trees from our hands

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It…