Група избирачи, Ана Петровска

Група избирачи, Драгана Велковска