Постави твое прашање за кандидатката за градоначалничка на Град Скопје Ана Петровска и следи ги одговорите на нашите live-stream настани на Facebook страниците на Зелен Хуман Град и Ана Петровска