Пар антички езера: Охридско и Преспанско – пишува НАСА

Пар антички езера: Охридско и Преспанско – пишува НАСА

Охридското и Преспанското Езеро се две од најстарите езера во Европа и се наоѓаат во планинска област долж границите на Македонија, Албанија и Грција. Езерата опстојуваат во оваа природа најмалку 1 милион години, а можеби и подолго. Сензорот наречен The Operational Imager-2 (OLI-2) е еден од двата сензори прикачени на сателитот Landsat 9 кој се користи за набљудување и следење…