Постави твое прашање за кандидатите од листата на советници од ЗХГ за Град Скопје и следи ги одговорите на нашите live-stream настани на Facebook страниците на Зелен Хуман Град и Ана Петровска